Najnovije vesti i karijerni saveti

Najkorisniji saveti, infomacije i vesti iz karijerne oblasti samo za vas

Strah od javnog nastupa

Sigurno se svako od nas, jednom ili više puta susreo sa nekim vidom javnog nastupa. Javni nastup je svako iznošenje svog stava ili mišljenja pred većim brojem ...