PWC
Pratite PwC na društvenim mrežama:

@pwc_serbia je mreža firmi za pružanje profesionalnih usluga koja zapošljava više od 276.000 stručnjaka u 157 zemalja širom sveta. 🌍

Pružaju usluge u različitim domenima poslovanja, kao što su usluge revizije, poreskog savetovanja, usluge iz domena ljudskih resursa, poslovnih transakcija, poboljšanja poslovanja preduzeća i upravljanja rizicima u poslovanju. 📊

PwC kancelarija u Beogradu postoji od 2001. godine i na teritoriji Srbije pruža širok spektar poslovnih rešenja, a stručni kadrovi neprestano rade na svom profesionalnom usavršavanju.

www.pwc.rs
5/5
Rad u PwC Srbija:

Temelj našeg uspeha leži u stručnim i visoko kvalifikovanim kadrovima. Kancelarija u Beogradu trenutno zapošljava preko 150 domaćih i inostranih stručnjaka. Na teritoriji Srbije usluge pružaju domaći stručnjaci koji poznaju lokalno okruženje i zakonsku regulativu i međunarodni konsultanti sa bogatim iskustvom u rešavanju problema preduzeća u svetu i poznavanjem prilika u Srbiji.

Da li želite da na nov i zanimljiv način upravljate vlastitom karijerom?

PricewaterhouseCoopers nudi instrumente neophodne za planiranje i praćenje karijere kako bi svi zaposleni mogli da ostvare željeni profesionalni uspeh. Zaposleni u PwC-u dobijaju podršku, obuku za rad i smernice skrojene prema pojedinačnim potrebama zaposlenih sa ciljem da im se pruži pomoć u definisanju i ostvarenju samo njihovih poslovnih ciljeva. PricewaterhouseCoopers neguje kulturu profesionalnog razvoja osmišljenu sa idejom da se zadovolje pojedinačne potrebe i želje zaposlenih.

Međunarodne kvalifikacije

PwC podstiče zaposlene u svim PwC Linijama usluga da steknu odgovarajuće interno i međunarodno priznate stručne kvalifikacije. Primera radi, svi zaposleni u PwC sektorima za Reviziju i Poslovno savetodavne usluge pripremaju se za polaganje međunarodno priznatih ispita za prijem u članstvo Udruženja sertifikovanih ovlašćenih računovođa (ACCA). Pomenuti ispiti (14 ispita tokom perioda od 3-4 godine) predstavljaju veliku obavezu, kako za zaposlene tako i za PricewaterhouseCoopers koja podrazumeva pohađanje predavanja u trajanju od četiri nedelje, a u cilju pripreme za polaganje ispita.

Interna obuka

PricewaterhouseCoopers organizuje internu obuku za zaposlene, primerenu iskustvu i znanju učesnika.

Seminari

Zaposleni u PricewaterhouseCoopers-u redovno posećuju informativne skupove i pohađaju različite seminare kako bi mogli da pomognu preduzećima u rešavanju uskostručnih specifičnih pitanja sa kojima se ona suočavaju i kako bili na izvoru informacija po pitanju najnovijih dostignuća u oblasti konsultantskih usluga, a u domenu finansija i upravljanja preduzećem.

 

Želite da se prijavite za praksu ili posao u ovoj kompaniji?

Proverite na sledećem linku da li ova kompanija ima otvorene konkurse

OGLASI