ŠTA JE BYF?

Cilj projekta Belgrade Youth Fair je povezivanje mladih sa kompanijama i institucijama. U okviru besplatnih predavanja, radionica i edukacija koje će im držati predstavnici kompanija mladi će imati priliku da prošire svoja znanja iz različitih sfera, kao što su biznis, mediji, kultura, turizam, informacione tehnologije i mnoge druge. Pored toga osnovni cilj projekta jeste pronalaženje stručnih praksi i zaposlenja za mlade u Srbiji.

Miloš Čevizović, menadžer projekta Belgrade Youth Fair naglašava zbog čega je važan ovaj i slični projekti. „Značaj projekata poput BYF jeste u tome da se sa njima pravi jedan korak ka razbijanju barijera koje danas postoje između mladih i kompanija, odnosno poslodavaca. Njima se povećava zapošljivost mladih i sprečava odliv mozgova iz naše zemlje.“

O ORGANIZACIJI

EMG je strukovna omladinska nevladina organizacija Ekonomskog fakulteta u Beogradu, koja se bavi širokim spektrom aktivnosti, počev od vršnjačke edukacije, medijskih projekata, preko grafičkog i veb dizajna, organizovanja i konceptualnog osmišljavanja promotivnih, kulturnih, edukativnih i zabavnih događaja u skladu sa afinitetima i potrebama mladih, sa ciljem širenja svesti među mladima o društvenoj odgovornosti, važnosti pozitivnog individualnog i grupnog delovanja u lokalnoj i široj zajednici, jačanju solidarnosti, povećanju zapošljivosti mladih, pomoći u razvoju karijere, izgradnji sopstvenog kulturnog identiteta i upoznavanja i prihvatanja tuđeg.

U skladu sa time, organizacija neguje demokratske vrednosti i volonterski duh, te raspolaže sopstvenim volonterskim servisom. Članovi organizacije su talentovani studenti, nagrađivani kako u okviru studijskih programa, tako i u okviru delatnosti kojima se bavi EKOF Media Group. Ova činjenica može bolje da ukaže na to da su u pitanju kreativni mladi ljudi, entuzijasti, okrenuti različitim sferama – ekonomiji, programiranju, umetnosti, kulturi, fotografiji, dizajnu, medijima.

BAZA CV-a

Svoje radne biografije možete slati tokom čitave godine na emeil adresu cv@youthfair.rs. One će biti uvrštene u CV bazu manifestacije koja se redovno ažurira i koja je konstantno dostupna kompanijama učesnicama.

PRESS CLIPPING

REZERVIŠI SVOJE MESTO NA BELGRADE YOUTH FAIR 2017